„NATURAL LINE“ d.o.o Sarajevo

Društvo s ograničenom odgovornošću

Tvornička broj 3, 71210 Ilidža, Kanton Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel/fax: ⁨+387 33 498 395⁩; Mob:+387 61 863 263; E-mail: [email protected];

ID broj: 4202872920001; PDV broj: 202872920001; Šifra djelatnosti: 46.90

Registrovano kod: Općinskog suda u Sarajevu, broj:065-0-Reg-21-001277; MBS: 65-01-0260-21

Transakcijski račun: 1861210310640184 ZiraatBank BH d.d. – Podružnica Sarajevo